Lazne Luhacovice - Prazska ctvrt

Historie

historicke foto hotelu15. března1906 oznámil slovutnému Obecnímu úřadu v Luhačovicích ctěný pan stavební rada, Dr.techniky a stavitel Alois O. Samohrd ( 1865 - 1917 ) , že zamýšlí postaviti rodinnou villu. Předkládajíce dvojmo stavební plány žádá ustanovení komisionélního řízení a laskavé udělení povolení ku stavbě.

9.května 1907 byla stavba villy dohotovena a 17.května komisí úředně ohledána.
Bylo vyhověno všem podmínkám obsaženým v komisionélním protokolu. Nebyly zjištěny žádné závady, které by obývání villy té na újmu byly a bylo uděleno patřičné povolení k jejímu obývání.
VILLA SAMOHRD budiž opatřena číslem popisným 270.

Později ( až do r. 1984 ) žila ve vile také rodina Josefa Andera, významného podnikatele, majitele firmy ASO - Ander a syn Olomouc . Po r.1920 firmu převzal jako vrchní ředitel nejstarší z 8 potomků, Josef Ander ml. ( 1888 - 1976 ) a v době prosperity první republiky vybudoval asi 20 obchodních domů po celém světě, např. v Praze, Olomouci, Ostravě, Vídni i v peruánské Limě. Po r. 1948 byla firma znárodněna a obchody přejmenovány na PRIOR. Josef Ander ml. byl také významným sběratelem, mecenášem umění a podporovatelem masového sportu, především tenisu a fotbalu.

ornament na hoteluZláštností vily je originální fresková výzdoba malíře Ladislava Nováka ( 1865 - 1944 ) , autora fresek např. na domě U Rotta v Praze na Malém náměstí. Pod freskou s motivem dudáka na průčelí je vepsáno rčení :
Kdo si srdce dodává, se štěstím se potkává

V r. 2003 byla při opravách fasády pod omítkou náhodně objevena a zrekonstruována dosud neznámá freska Amorka nesoucího lístek s iniciálami A.S. ( Alois Samohrd ).
V současné době je vila po kompletní rekonstrukci střechy, fasády, pokojů, koupelen a sociálních zařízení a slouží jako moderní hotel s komfortním ubytováním. Hostila např. Václava Klause, Tomáše Baťu ml., Jana Pivečku a další.

admin :.: webdesign by .MYLEE Design (c) 2009